En fer el lliurament del vehicle, cada conductor addicional s’ha de registrar a l’estació de lloguer sense cap cost. L’arrendatari assumirà la responsabilitat del conductor addicional.