La majoria de les autocaravanes que hi ha al mercat són de fins a 3.500 kg de MMA (Massa Màxima Autoritzada, antigament anomenada PMA), per la qual cosa n’hi haurà prou de disposar del carnet tipus B per poder conduir-les.

Per a vehicles de MMA superior al 3.500 kg cal disposar del carnet tipus C vigent.