El conductor haurà d’estar en possessió del permís de conducció de classe B amb més de dos anys d’antiguitat o el permís nacional corresponent.

En cas que no sigui resident a la UE, haurà d’estar en possessió del permís de conduir internacional.