En aquests casos, és molt recomanable buidar els dipòsits d’aigua perquè la calç no els afecti ni a aquests ni als conductes, buidar l’escalfador d’aigua i desconnectar els borns de les dues bateries, protegint-los perquè no toquin peces metàl·liques, o del motor. D’aquesta manera no es descarregarà la bateria d’arrencada de l’autocaravana.