Durant el procés de formalització del lloguer s’indica qui serà el conductor principal i s’inscriuen els conductors addicionals sense cap cost. Tots els conductors inscrits poden conduir el vehicle durant el període de lloguer.

L’arrendatari assumirà la responsabilitat dels conductors addicionals.