És recomanable fer una breu revisió almenys una vegada a l’any: llums, oli, equilibrat de frens, etc. i una revisió més completa cada tres anys: possibles entrades d’aigua, silicones, pneumàtics, etc.

Recordeu que sou sempre els primers responsables del manteniment del vehicle.